ontmoetingsplek - Bonmaché - media
Huis van gebed - training - podium

Huis van gebed Dordrecht

  • 9:00
  • Wijnstraat 117, 3311 BT, Dordrecht
  • Rob Veenstra: 06 18 01 99 44

DHOP staat voor Dordrecht House Of Prayer. In Bonfire heeft het DHOP een plaatsgekregen als onderdeel van het gebedswerk. Het streven is om uit te groeien tot een 24/7 huis van gebed. Het gebedsteam van Bonfire nodigt je uit om elke woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in de Binnenkamer mee te bidden voor de stad Dordrecht.

De Binnenkamer is de plaats voor een moment met God. Bidders komen hier op vaste tijden samen voor persoonlijk of gezamenlijk gebed. Door vurig te bidden voor hun naaste proberen zij Christus in woord en daad te volgen. In de Binnenkamer brandt het Licht van Gods liefde.

Rob Veenstra, coördinator van het gebedswerk in Bonfire, vertelt: “In de Bijbel kom je vuur ook tegen als een uiting van een heilige plaats, waar God mensen wil ontmoeten. Waar Hij zich bekend maakt. Onze verwachting is dat Bonfire en met name De Binnenkamer dit karakter zal hebben. Daarnaast is vuur in de Bijbel ook een symbool voor de Geest van God. Dan wordt zichtbaar dat God aanwezig is in mensen, om door hen heen Zijn werk te doen, Zijn woorden te spreken, Zijn liefde uit te delen.”

Je bent van harte welkom!