Stichting Vuur en Vlam

Stichting Vuur en Vlam is opgericht in 2009 door Erwin Wietses en Cees Florusse. Erwin Wietses is de initiatiefnemer en de algemeen directeur van deze stichting. De stichting is gevestigd in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder het nummer 24461358. Sinds 1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI status ontvangen.

Doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten. 1. De stichting heeft ten doel: a. het aanwakkeren van het vuur van Gods Geest onder jongeren in Nederland, in het bijzonder in Dordrecht; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren en in stand houden van een hedendaagse ontmoetingsplek voor jongeren, waar ze uitgedaagd, aangemoedigd en toegerust worden om discipelen van Jezus te zijn. In het kort gezegd werken we op dit moment de doelstelling uit d.m.v. Bonfire. Bonfire is een ontmoetingsplaats in de Dordtse binnenstad. Het is gevestigd in een oude kerk die de laatste jaren in gebruik was als poppodium. Bonfire richt zich vooral op jongeren, maar iedereen is welkom om langs te komen. Elkaar ontmoeten kan bij Bonfire heel laagdrempelig bij de pool tafel, door een spelletje darts te spelen of een gesprekje aan de bar bij een lekkere cappuccino of tosti. Daarnaast is iedereen ook welkom om mee te doen aan tal van activiteiten die in Bonfire plaatsvinden, zoals: het atelier, de vintage shop, concerten, events en een lokaal TV-programma. Bonfire wil het mogelijk maken om niet alleen elkaar, maar ook God te ontmoeten. Voor wie eraan wil deelnemen zijn er diverse gebedsbijeenkomsten. Ook vinden in Bonfire diverse trainingen vanuit de bijbel plaats. Elkaar ontmoeten in Bonfire geldt ook voor diverse kerken en organisaties. De initiatiefnemer van dit project is Stichting Vuur en Vlam. Daarnaast zijn de volgende kerken en organisaties aangehaakt: Baptistengemeente Dordrecht, Evangeliegemeente Jozua Dordrecht, Kerk van de Nazarener Dordrecht, Youth with a Mission, YoungLife, Youth for Christ en Mootiv Media and More. Bonfire staat open voor samenwerking met meer organisaties en kerken. Ook kunnen de ruimtes van Bonfire worden gehuurd.