ontmoetingsplek - arts & book shop - atelier - media
gebedshuis - trainingsschool - podium

Releaseparty Niemandsland van het Vreemdelingencollectief