ontmoetingsplek - arts & book shop - atelier - media
gebedshuis - trainingsschool - podium

Bidden

3bidden2

Wil je mee bidden voor de projecten, de vrijwilligers en alle bezoekers die wekelijks in Bonfire komen? Of wil je voorbede doen voor onze stad, ons land of andere gebedsthema’s? Op deze tijden ben je van harte welkom om mee te bidden:

Dinsdagavond COOK
City on our Knees. Elke avond is weer anders. Vaste waarden zijn: vurige aanbidding, voorbede voor de stad en voor elkaar en een vrije beweging van Gods Geest.
Woensdagmorgen 9 – 10 uur
Voorbede met de Bijbel
Elke week staat een apostolisch gebed centraal van waaruit gebeden wordt voor de stad, het werk van Bonfire en actuele ontwikkelingen. Hierbij maken we gebruik van verschillende gebedsvormen die door een gebedsleider worden geïntroduceerd en uitgelegd.
Woensdagmorgen 11-12 uur
Aanbidding met de Bijbel
In dit uur wordt letterlijk een deel van de Bijbel gelezen, uitgebeden en gezongen. Een bijzondere ervaring waarin het Woord van God diep kan doordringen in onze ziel. Een ideaal moment om gevoed te worden door Gods Woord.
Donderdagmorgen 10-12 uur
Tijdens de donderdagmorgens zal vooral voorbede centraal staan.
Vrijdagmorgen 9 – 10 uur
Voorbede met de Bijbel
Elke week staat een apostolisch gebed centraal van waaruit gebeden wordt voor de stad, het werk van Bonfire en actuele ontwikkelingen.
Vrijdagmorgen 11- 12 uur
Huis van Gebed open voor vrije gebedsvormen.

Meld je via dit formulier aan als bidder in het Huis van Gebed: